Khúc hát đi tìm

Lê Vĩnh Thái

Chị

ru cho mình cái tên hoa rừng biêng biếc.

Ngày đi

chị cầm tuổi thanh xuân qua chiếc cầu

vướng đầy hoa dại

khối kẻ trông theo

bỏ lại đằng sau lời khen - chê

Tình yêu chị buộc trên mái tóc thề

Chiều nổi gió...

 

Mùa đi - mùa đi...

Hạnh phúc đâu của trời ban

chị nửa đời lận đận đi tìm.

 

Gã đàn ông ngày xưa trở về

những tưởng hạnh phúc nảy mầm

Trời nổi gió...

Cô đơn nhú lộc khắp phòng...

 (TC Sông Hương)

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 5, ngày 25/5/2017