Hoa của mùa nào đây!

(Tổ Quốc) - Gửi cho bạn ở nơi xa lắm, xa hàng chục giờ bay, xa lệch nhau 12 tiếng đồng hồ những bông cúc họa mi đang bồng bềnh sắc trắng giữa...