Cái đẹp và thơ hiện nay

Là nhà thơ phải có tài đã đành, nhưng đồng thời phải có lý tưởng xã hội; lý tưởng xã hội là năng lượng của nhà thơ, là mục đích cao...

Bức tượng

Em đã sống bình yên như tượng / Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà

Văn học Việt Nam là một (Phần 2)

Khá lâu trước ngày lần đầu gặp nhà văn Cao Xuân Huy tôi đã được bạn bè gửi cho một bản cuốn tiểu thuyết Tháng Ba Gãy Súng rút từ máy tính...

Văn học Việt Nam là một

Khái niệm Văn học Việt Nam có nghĩa bao trùm cả phạm vi trong và ngoài lãnh thổ quốc gia Việt Nam, bao gồm cả văn học Việt Nam trước...

Không nên tự trói buộc mình

Nhìn nhận đóng góp của báo chí thời kỳ đầu "Đổi Mới" chính là ở chỗ nó đã khơi dậy, cổ vũ văn nghệ sĩ dám từ bỏ lối mòn, dám nói tiếng...

Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn

Nguyễn Đức Mậu không thuộc loại thơ bóng bẩy, hoa mỹ. Cảm xúc thơ ông nghiêng về phía hoài niệm - một hoài niệm đượm vẻ buồn thương về một thời chiến tranh...

THƠ HAY sao không ở chữ nghĩa?

Ai cũng muốn làm thơ hay - nếu là người sáng tác - và thưởng thức thơ hay - nếu là công chúng hưởng thụ. Nhưng như thế nào là thơ hay thì cũng...