Làm người là khó

(Tổ Quốc)- “Người thợ mộc và tấm ván thiên” của Ma Văn Kháng thuộc dòng tiểu thuyết ngắn đang rất thịnh hành trên văn đàn Việt Nam đương đại. Tiểu thuyết là...

Viết về bản sắc, khó hay dễ?

(Tổ Quốc)- Viết về quê hương, về bản sắc dân tộc bằng một sự tự thân, không câu nệ vào những đặc trưng vùng miền, không dựa hơi vào cái lạ,...

Giải thưởng văn học địa phương

(Tổ Quốc)- Cuối năm là thời điểm bình xét giải thưởng. Nói riêng lĩnh vực văn học nghệ thuật, mặc dù đây là việc năm nào cũng diễn ra nhưng...

Lục bát của người trẻ

(Tổ Quốc)- Hoàng Anh Tuấn là một người thành danh với "Mùa phơi váy" (thể thơ 8 chữ) nhưng thực ra anh lại rất nặng lòng với lục bát

Quan niệm sách hay (*)

(Tổ Quốc)- Có rất nhiều cách nói về sách hay. Nói theo cách của các nhà lý luận thì sách hay trước hết thuộc các giá trị cổ điển- những kiệt tác...