Phổ biến 1000 sách quý về văn hóa văn nghệ dân gian

(Toquoc)- 1000 công trình văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam đã được phát hành trong dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam” giai đoạn I (2008- 2012).

Ngày 13/6, Ban Tuyên giáo TƯ, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Bộ VHTTDL báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam” giai đoạn I (2008-2012) và lập kế hoạch thực hiện giai đoạn II (2013-2017).

Giai đoạn I (2008-2012), dự án đã tập trung nghiên cứu, sáng tác văn học (ca dao, hò vè, truyện, sử thi), nghệ thuật biểu diễn dân gian (ca, múa, nhạc, sân khấu), nghệ thuật kiến trúc, tri thức dân gian của các dân tộc Việt Nam. Qua đó, 1000 sách quý của 446 tác giả về văn hóa dân gian các dân tộc đã được công bố và gửi vào kho sách của hệ thống thư viện công cộng, đài phát thanh truyền hình, ban tuyên giáo và hội văn học nghệ thuật 63 tỉnh, thành phố trong cả nước phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo đánh giá của Hội Văn nghệ dân gian, giai đoạn I của dự án đã công bố để bảo tồn một khối lượng sách quý về văn hóa dân gian các dân tộc của 446 tác giả vào kho sách của hệ thống thư viện công cộng nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Các công trình đều có nội dung phong phú, phản ánh sâu sắc truyền thống dựng nước và giữ nước, qua đó tôn vinh niềm tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự án cũng góp phần khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu về lịch sử văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa dân gian nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam .

Kết quả công bố 1000 công trình văn hóa cũng đã góp phần thực hiện và đưa Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, đồng thời giữ gìn và phát huy vai trò văn hóa đọc, tăng cường quảng bá và phổ biến để người dân được hưởng thụ các tác phẩm văn hóa nói chung và văn hóa dân gian nói riêng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, dự án sẽ công bố 1500 công trình văn hóa dân gian trong giai đoạn II trong số 4000 công trình còn lại./.

Hà An

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác