Ông Nông Quốc Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN


(Toquoc)- Ông Nông Quốc Bình tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Đại hội lần thứ V của Hội.

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tiến hành Đại hội lần thứ V. Tham dự Đại hội có 503 đại biểu đại diện cho 943 hội viên từ 32 chi hội của 45 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Chủ tịch các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; lãnh đạo một số Hội VHNT các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm lo nhất quán đầu tư phát triển cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, để các dân tộc anh em cùng bình đẳng đoàn kết giúp nhau phát triển, không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế mà luôn đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các giá trị văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, thuần phong mỹ tục các dân tộc thiểu số.

Là một phần không thể tách rời nền văn học nghệ thuật chung của đất nước, sự phát triển văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số minh chứng cho sức sống, cho sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Công tác gìn giữ và phát huy văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung đã có nhiều tiến bộ song vẫn còn không ít bất cập nên đòi hỏi phải có sự tập trung ưu tiên cao trong thời gian tới, đặc biệt cần chăm lo cho công tác phát hiện, bồi dưỡng phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, để từ đó hình thành những giá trị văn học nghệ thuật mới...


Displaying anh BCH.jpg
Ban chấp hành khóa V ra mắt Đại hội


Tại Đại hội, BCH khóa V đã ra mắt và công bố kết quả phiên họp lần thứ nhất của BCH. Theo đó, nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội khóa IV đã tái đắc cử, giữ chức Chủ tịch Hội khóa V. Các ông: nhà văn Cao Duy Sơn, ông Sơn Lương được tái cử và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội đã ra Nghị quyết thông qua Báo cáo Chính trị khóa IV, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu khóa V (nhiệm kỳ 2014-2019) với các nội dung cơ bản: “Tiếp tục củng cố xây dựng Hội vững mạnh, tập hợp đoàn kết văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số vững vàng về tư tưởng chính trị, kế thừa truyền thống quê hương, đồng bào dân tộc, nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung tư tưởng và nghệ thuật nhuần nhuyễn, phản ánh chân thực và sinh động hiện thực cuộc sống vùng dân tộc và miền núi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học, nghệ thuật ngày càng cao của đồng bào dân tộc và cả nước. Chăm lo bồi dưỡng nhân tố mới, bồi dưỡng tác giả trẻ người dân tộc thiểu số, tạo nguồn kế cận phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số ngày càng mạnh về số lượng và chất lượng”.                  

Tin & ảnh: Dạ Minh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác