Mắng quan trường

Có anh học trò tên là Lỗi, bình sinh tính rất ngang bướng, không chịu nhường nhịn ai, nhất là với bọn quan lại thì anh ta càng tỏ ra cứng đầu cứng cổ.

Khi vào thi, viên quan thừa ty được cử làm sơ khảo kỳ thi ấy, vốn là kẻ coi thiên hạ bằng nửa con mắt, thấy bộ Lỗi có vẻ nghênh ngang liền nói mỉa bằng một vế đối rằng:

Lỗi kia đã nặng bằng ba thạch

Lỗi là tên anh học trò, viết ba chữ thạch chồng lên nhau. ở đây tên quan dụng ý chơi chữ, đồng thời cũng là cảnh cáo khéo anh học trò rằng tội ngông nghênh của anh ta đáng được trừng trị.

Anh học trò tức quá, chẳng còn nể nang gì nữa cũng trả miếng rằng;

Ty nọ xem khinh đáng nửa đồng

Ty là chỉ chức thừa ty của viên quan đồng thời chữ “ty” lại là một nửa chữ “đồng”. Anh học trò vừa dụng ý chơi chữ như viên quan, lại vừa chủ tâm nói xỏ rằng giá trị của viên quan chỉ đáng nửa đồng tiền mà thôi.

Viên sơ khảo biết gặp phải tay chẳng vừa, lại thấy tài ứng đối cũng khá nhanh nhẹn nên đành nuốt giận cắn răng, không dám hé miệng nói gì nữa.


(Giai thoại văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác