Khi nhà thơ đùa … nhà vua!

Nhà thơ trào phúng Nguyễn Khoa Vy (1881 – 1968), hiệu Thảo Am, là nhà thơ nổi tiếng sử dụng tiếng Việt một cách tài tình, vận dụng cac dao, tục ngữ vào việc thể nghiệm nhiều loại thơ khác nhau.

Tương truyền, lúc nhỏ có lần ông lẻn vào Tịnh Tâm hái trộm trái cây, gặp lúc vua Thành Thái ngồi chơi. Biết đây là cậu học trò thuộc dòng khoa bảng Nguyễn Khoa nên nhà vua mới ra thử tài. Làm thơ xong, vua khen hay và thưởng cho vài chiếc kẹo. Nguyễn Khoa Vy nhận ngay rồi quay lưng chạy, chẳng quỳ lạy. Lính lệ bắt lại khép vào tội vô lễ với Hoàng thượng. Nguyễn Khoa Vy liền đọc bài thơ:

Đang nghịch không ngờ lại gặp vua

Còng lưng mà chạy rớt càng cua

Bây giờ lại được vua ban thưởng

Cảm tạ đâu nào dám “bonjour” (cảm ơn)

Tiếng Pháp xen vào giữa tiếng Việt thật tuyệt vời!


                                                                                                                (Học trò cười)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác