Dâu thử tài rể

Có anh học trò nọ nổi tiếng hay chữ. Khi anh ta lấy vợ, tối hôm đó động phòng hoa chúc, cô dâu đóng cửa buồng, ra cho một vế đối bảo hễ đối được thì mới mở cửa cho vào

Hang Thiên Thai then khoá động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lưu quen lối.

Cô dâu tả cảnh mình lúc ấy mà lại dùng điển “Lưu Thần nhập Thiên Thai” kể cũng không dễ đối.

Nhưng chú rể nào phải tay vừa, cũng lấy ngay tích Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc để chọi lại:

Cửa Hàm Cốc lỏng khuôn tạo hoá mở toang ra cho ông Bái dẫn quân vào.

Cô dâu nghe xong, chịu chồng là giỏi, liền mở cửa ngay.


                                                                                (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác