Cười ông quan hai vợ

Tương truyền có một ông quan cùng triều với Mạc Đĩnh Chi, ông ta có hai vợ mà hai bà lại hay ghen tuông cấu xé nhau, thành ra trong nhà cứ lục đục luôn.

Mạc Đĩnh Chi thấy vậy liền làm tặng ông quan ấy một đôi câu đối dán ở buồng như sau:

Đông đầu Hán vương thắng, tây đầu Hạng vương thắng, quyền tại túc hạ.

Chinh đông Tây di oán, chinh nam Bắc địch oán, hà độc hậu dư?

Nghĩa là:

Sang đông vua Hán hơn, sang tây vua Sở hơn, quyền ở nơi bác.

Đánh đông rợ Tây oán, đánh nam rợ Bắc oán, sao đến ta sau?

Chỗ khéo léo của hai câu này là thuần dùng điển và chữ liền trong sách, mà lại vẫn hàm được cái nghĩa trào lộng bóng bẩy chỉ cảnh chồng chung. Cho nên ông quan biết vậy mà cũng không giận vào đâu được.

Câu trên dùng chữ ở sách Hán Cao tổ, câu dưới dùng chữ trong Kinh thu.


(Giai thoại văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác