Giao lưu với nhà văn Hoàng Quốc Hải

Giao lưu với nhà văn Hoàng Quốc Hải

(Tổ Quốc) - Nhân dịp tái bản bộ sách “Tám triều vua Lý”, độc giả Hà Nội sẽ cùng giao lưu với tác giả Hoàng Quốc Hải trong sự kiện giao lưu "Lý triều rồng bay Đại Việt" vào lúc 9g30’-11g30’ ngày 23/9.

Giai thoại về Trạng Quỳnh

Quỳnh không đỗ trạng nguyên bao giờ, như¬ng tục vẫn gọi Quỳnh là trạng, vì tài ứng đối lanh lẹn tài tình của ông

Giai thoại văn học về Tản Đà

Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu(1888-1939) nổi tiếng trên thi đàn không chỉ ỏ tài năng mà còn về tính cách. Mang cốt cách tài tử, ẩn sẵn chữ...