Đi đâu trong dịp cuối tuần này?

(Tổ Quốc) - Trong hai ngày 24-25/6, độc giả tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có nhiều dịp để tham gia các sự kiện và hoạt động giải trí,...

Tin vắn văn học nghệ thuật

(Tổ Quốc) - Triển lãm “Lịch sử cuộc Viễn du: Cát trong tai tôi, trôi dạt thế giới” của nghệ sĩ Nguyễn Thúy Hằng và Triển lãm “Khám phá thế giới...

Ra mắt sách và gặp gỡ tác giả

(Tổ Quốc)- Ra mắt độc giả cuốn sách “Sến” của tác giả Lão Phạm và tác phẩm “Ngẫu nhiên và tất yếu”của tác giả Jacques Monod là những sự...