Lời biết ơn ngọn lửa

Võ Quê

Biết ơn ngọn lửa dâng đời

Lửa tim nhân hậu lửa môi sen hồng

Biết ơn ngọn lửa sắc không

Mỗi sát na mỗi cầu vồng âm dương

Biết ơn ngọn lửa đất thiêng

Ấm thơm ngàn suối đỏ miền hoa yêu

Biết ơn ngọn lửa đò chiều

Dòng sông lấp lánh mái chèo gọi trăng

Biết ơn ngọn lửa hoa đăng

Níu ngàn sao xuống Hương giang tự tình

Biết ơn ngọn lửa bình minh

Mỗi ngày hiến tặng dáng hình hoàng hôn

Biết ơn ngọn lửa sao Hôm

Cho sao Mai sáng cội nguồn nhân gian

Biết ơn ngọn lửa địa đàng

Mặt trời lên lửa hồi quang cung Hằng

Lời biết ơn ngọn lửa - ảnh 1
(ảnh Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác