Hoài niệm

PHAN LUYẾN

Anh chạm phải con đường lên rẫy cũ

rẫy cũ bỏ hoang

Anh tìm về vắng chủ

Ở chòi giữ lúa, anh hát ting ting

Anh chạm phải nắng hanh một thủa

Hoa Pơ lang đỏ cả lưng gùi

Anh gọi tên rừng núi

Mùa lễ hội

Pơ thi                                                   HOÀNG VIỆT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác