Thơ là gì?

Nguyễn Việt Chiến

Thật ra, thơ có là gì

Thơ là ngọn khói vô vi bên chùa

Mái chùa chợt hửng nắng trưa

Thơ là ngọn nắng người xưa kiếm tìm

 

Thật tình, thơ vốn lặng im

Vô thanh chữ nghĩa dọc miền ca dao

Người thơ ngẫu hứng cồn cào

Đọc thơ như thể đọc vào hư vô

 

Thật rằng, thơ chỉ là thơ

Trái tim vượt khỏi bến bờ vô mình

Cõi u mê chạm cõi tình

Thơ vào cõi ấy xem mình yêu nhau

 

Thật lòng, tới cõi khổ đau

Thơ là ngọn nến nhiệm màu xót xa

Cháy một mình cứu rỗi ta

Cháy từng chữ cháy sáng ra kiếp người

 

Thật buồn, người héo, thơ tươi

Nỗi đau tím tái, nỗi đời thường xanh

Trầm luân dưới đáy vô danh

Thơ vô ngã bất biến thành vô ưu

(TC Thơ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác