Phiên bản giấc mơ đá

Đặng Huy Giang

Trước mặt: Đá

Sau lưng: Cũng đá

Bên phải: Đá

Bên trái: Cũng đá

 

Đá dạt trôi và quăng quật như người

Đá từng trải và thân phận như người

 

Trên kia là đỉnh Mã Pí Lèng, là cột cờ Lũng Cú

Dưới kia là sông Nho Quế, sông Nhiệm

 

Không biết tự bao giờ, tôi hóa đá.

*

Trước mặt: Đá

Sau lưng: Cũng đá

Bên phải: Đá

Bên trái: Cũng đá

 

Đá dễ hiểu và khó hiểu như người

Đá không yên và bí ấn như người

Ở dưới đất: Đá nhấp nhổm như mây

Ở trên trời: Mây lô nhô như đá.

 

Không biết tự bao giờ, đá hóa tôi.

*

Tôi không mang về phiên bản chợ tình

Tôi không mang về phiên bản trình tường1

Tôi mang về cho em phiên bản giấc mơ đá

Khởi nguyên cao nguyên đá Hà Giang.

Hà Giang - Hà Nội tháng 4/2011

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác