Ở đây

Chế Lan Viên


Ở đây không phải Đào Nguyên

Ngón son không trỏ lối thuyền lãng du

Lưu Lang ví có thăm dò

Rặng cây trước mắt che mờ màu hoa

Ngõ xưa năm tháng trăng tà

Khuất cây thương nhớ ấy là lãng quên

 

Ở đây không phải Đào Nguyên

Khóm đau tre trúc xanh phiền thế gian

Bóng tiên dù gặp Lưu Lang

Bướm kia đã chết, dặm đàng đã xa

Mộng tan theo một tiếng gà

Tỉnh đôi mắt khóc đâu là Đào Nguyên?

23-12-1946

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác