Nhà báo

Nguyễn Sỹ Đại

Chẳng phải vay ai mà cũng nợ

Số này số khác thúc chân nhau

Lo trang, lo chữ hơn lo vợ

Nhìn đó trong đây tự chuốc sầu

 

Nghề oách, nhiều khi nghe cũng oách

Tiếng tăm vang cả bốn phương trời

Xe kia, xe nọ thường đưa rước

Quan nhỏ, quan to ấy bạn chơi…

 

Xuống huyện xắn quần bàn cơ cấu

Lên rừng vung bút giữ môi sinh

Bán buôn quốc tế, trừ tham nhũng

Khoa học, văn chương tỏ điệu sành!

 

Chơi quan những tưởng mình quan trọng

Bàn nghề, ngộ nhận đã lên chuyên

Xót nỗi muộn mằn nay mới tỉnh

Quan chẳng quan mà chuyên chẳng chuyên

 

Ngày xưa cây súng, lòng thanh thản

Cây bút bây giờ mới nặng thay!

Tài mọn, thôi làm viên đá lát

Làm ngọn đèn chong khát ánh ngày.

Nhà báo - ảnh 1

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác