Cầm lòng

Nguyễn Trọng Tạo
 

cầm lòng thôi khỏi khóc cười

có người nuôi nhớ bởi người nuôi quên

 

cầm lòng rời bến ơi thuyền

thuyền xa bến hẹn sông hiền sóng ngoan

 

cầm lòng một mái thời gian

một đèn lẻ bóng một trang động tình

 

người về Hà Tĩnh xa Vinh

nửa thân ngoài nớ nửa mình trong ni

 

cầm lòng sao cứ vân vi

mây thì nặng trĩu núi thì nhẹ tênh...

1993

(Đồng dao cho người lớn)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác