Chuyện văn nghệ: “Chị Mai Hương”

(Tổ Quốc) - “Làm sao về được mùa đông/ Dòng sông đôi bờ cát trắng/ Làm sao về được mùa đông/ Để nghe chuông chiều xa vắng/ Thôi đành ru lòng mình...