Tuyển tập Mã A Lềnh

(Tổ Quốc)- Cuốn sách thể hiện tình yêu của nhà văn Mã A Lềnh với nhân dân, quê hương Lào Cai nói riêng, và đất nước Việt Nam thân yêu nói chung; đây...