Sống đời của chợ để tìm hiểu về chợ trong văn hóa Việt Nam

Sống đời của chợ để tìm hiểu về chợ trong văn hóa Việt Nam

(Tổ Quốc) - Chợ là gì? Là từ rất đỗi quen thuộc trong đời sống thường nhật của mọi người dân Việt Nam. Là một tập hợp của đủ mọi thứ loại hạng trên đời. Là nơi hẹn hò, là nơi sinh ra những từ ngữ “đặc sản”, là thế giới trung tâm của đàn bà, là nơi vừa văn minh vừa hổ lốn… Đó là chợ của một người viết trẻ tập hợp trong Sống đời của chợ.