Một ý kiến về việc xét kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Vừa qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã xét kết nạp thêm 24 hội viên mới. Tôi cũng đã có lời chúc mừng trên trang blog của mình vì dù sao thì cũng đã là "đồng hội đồng thuyền" với nhau. Nhưng sau khi danh sách được thông báo, giống như những năm gần đây, lại có nhiều ý kiến không đồng tình với một số trường hợp được kết nạp.

Một ý kiến về việc xét kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam - ảnh 1Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lên tiếng "kể" về việc bỏ phiếu trong Hội đồng thơ. Nhà thơ Thanh Thảo thì phát biểu nên "giải tán các Hội đồng chuyên môn" vì ý kiến của các Hội đồng không được Ban chấp hành tôn trọng...

Tôi vốn là người ít quan tâm đến những việc ngoài sáng tác, nhưng từ khi thấy có sự thiếu chính xác trong việc kết nạp hội viên tại khu vực miền Đông Nam bộ, tôi không thể làm người bàng quan. Trong một hội nghị các nhà văn miền Đông Nam bộ tại thành phố Vũng Tàu năm nọ, tôi đã phát biểu ý kiến của mình là: "Ban chấp hành nên tôn trọng ý kiến của các Hội đồng chuyên môn và cũng cần lưu ý đến ý kiến của các Ban đại diện, các Chi hội vùng, miền. Nếu không tin thì đừng hỏi ý kiến và nên giải tán các tổ chức này đi". Tôi nhớ lần ấy, nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Anh Đức dự họp đã tỏ ra ủng hộ ý kiến này. Anh Hữu Thỉnh còn nói thêm: "Ý kiến của Ban đại diện hay Chi hội vùng, miền có thể coi như một phiếu!".

Thế nhưng... từ ấy đến nay đã nhiều năm trôi qua, việc kết nạp vẫn cứ bị lời ra tiếng vào do kết quả "mâu thuẫn" giữa Hội đồng chuyên môn và Ban chấp hành.

Tôi có vài ý mọn như sau:

1. Các Hội đồng chuyên môn do chính Ban chấp hành cử ra để thay mặt mình có các nhận xét chuyên môn. Nếu không tin thì sao lại cử? Nếu đã cử sao lại không tin? Việc này nên xác định rõ ràng, đừng khiến các thành viên hội đồng buộc phải có ý nghĩ rằng mình chỉ là... bù nhìn, rồi người này, người nọ xin ra khỏi Hội đồng!

2. Các thành viên Ban chấp hành không phải, không thể là người toàn tài và có đủ thời gian để biết và đọc hết tác phẩm của tất cả những người xin vào Hội (thuộc ban chuyên môn của mình và các ban chuyên môn khác). Tuy nhiên, việc xét kết nạp hội viên mới dù thế nào thì cuối cùng cũng phải thông qua lá phiếu của Ban chấp hành. Tôi nghĩ rằng hội viên đã bầu ra Ban chấp hành, coi như đã tin tưởng họ, cần tôn trọng quyền quyết định cuối cùng của họ. Còn như thấy người nào không đáng tin cậy nữa thì ta dùng lá phiếu "loại" họ ở lần Đại hội sau.

Vậy thì cụ thể việc bỏ phiếu xét kết nạp nên tính thế nào cho vừa tôn trọng Ban chấp hành, vừa tôn trọng Hội đồng chuyên môn? Tôi xin đề nghị cách thực hiện đơn giản như sau: Ban chấp hành Hội Nhà văn chỉ bỏ phiếu cho những người được quá bán tổng số phiếu của Hội đồng chuyên môn. Không xét bất cứ trường hợp nào khác ngoài danh sách này. Tác giả nào được quá bán số phiếu của Ban chấp hành thì trở thành hội viên.

Như vậy chỉ có thể xảy ra trường hợp người được Hội đồng chuyên môn chọn nhưng chưa trở thành hội viên; chứ không xảy ra trường hợp người không được Hội đồng chuyên môn chọn lại trở thành hội viên!

Một thời, Hội nhà văn Việt Nam đã được xem như ngôi đền thiêng. Nhiều năm gần đây, có người đã gọi Hội của chúng ta là "cái chợ", có người bảo "hội viên thì nhiều mà nhà văn thì ít"... xem ra không phải là không có phần đúng! Bản thân tôi cũng được biết nhiều trường hợp "chạy" vào Hội với những "phương cách" khác nhau, chẳng khác gì chạy chức, chạy bằng cấp... Kể ra thì vô cùng xấu hổ!

Ban chấp hành Hội Nhà văn nên họp với các Hội đồng chuyên môn để bàn rốt ráo việc này (đề nghị xem xét ý kiến của tôi), đừng tránh né dù vẫn biết nó khó đấy. Sao cho chúng ta dần dần "thiêng hóa" lại "ngôi đền văn chương", chứ không thì...

 

KHÔI VŨ

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác