Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương: Nhiều hoạt động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Ngày 7/7 tại Hà Nội, Hội đồng LLPBVHNT TƯ đã khai mạc Kỳ họp thứ 6 nhằm tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, bám sát chức năng nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng đã cố gắng nắm bắt các xu hướng, trào lưu và hiện tượng, sự kiện nổi bật trong đời sống VHNT nói chung và công tác lý luận, phê bình VHNT nói riêng, chú ý phát hiện những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc của một số văn nghệ sĩ qua một số bài viết, tác phẩm đăng tải trên mạng Internet, trên các Website, Blog cá nhân, các xuất bản phẩm. Từ đó, Hội đồng đã chủ động tư vấn, tham mưu và đề xuất với Ban Tuyên giáo TW và Ban Bí thư những định hướng, giải pháp phát triển VHNT; tổ chức và tham gia phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực VHNT. Hội đồng đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình VHNT cho các cán bộ đang làm công tác lý luận, phê bình VHNT ở 25 tỉnh, thành phố phía Bắc, góp phần nâng cao trình độ tri thức và khả năng thực hành cho cán bộ chỉ đạo, tham mưu, quản lý trên lĩnh vực VHNT.

Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh việc chủ động nắm tình hình và những diễn biến trong đời sống VHNT của đất nước trên lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT. Trong hai tháng 7 và 8/2009, Hội đồng sẽ tổ chức các đợt khảo sát thực tế, nghiên cứu tình hình VHNT, hoạt động lý luận phê bình VHNT tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; tổ chức giao ban về công tác lý luận, phê bình VHNT với các Hội chuyên ngành Trung ương và một số Hội VHNT địa phương. Một hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “ Tính dân tộc và tính hiện đại trong VHNT hiện nay” sẽ được Hội đồng tổ chức tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn lý luận, phê bình VHNT sẽ tiếp tục được tổ chức tại các khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long - Nam Bộ và các Hội, ban ngành Trung ương. Hội đồng tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp nhà nước “VHNT Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”; đề án “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Cũng trong kỳ họp thứ 6, Hội đồng lý luận, phê bình VHNT Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư bổ sung thành viên Hội đồng (nhiệm kỳ Đại hội X), phân công nhiệm vụ phụ trách nắm tình hình các lĩnh vực chuyên môn của các thành viên Hội đồng.

Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương sẽ diễn ra đến hết ngày 8/7.

(cpv.org.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác