Đăng kí bản quyền tác giả

(Toquoc) Năm 2006 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng có tác động đến văn học nghệ thuật nên ngay trong những ngày đầu năm 2007, vấn đề bản quyền được chú trọng hơn bao giờ hết.

Với việc Việt Nam gia nhập WTO, Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật có nhiệm vụ quan trọng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công ước Berne, Geneva, Brusels và thực hiện đề án “Hỗ trợ mua bản quyền trong hoạt động xuất bản”.

Trong năm 2006, Cục Bản quyền đã làm thủ tục cấp 3.147 giấy chứng nhận dăng ký quyền tác giả và quyền liên quan cho 3.147 tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. So với năm 2005 đã tăng 55,4%. Điều đó cho thấy sự ý thức về bản quyền đã được nâng lên rõ rệt. Con số này đặc biệt cao ở miền Bắc với 2.217 tác giả đăng kí.

Sang một năm mới, mong rằng vấn đề bản quyền ngày càng được quan tâm hơn để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những người sáng tác cũng như không để xảy ra những cuộc tranh chấp bản quyền đáng tiếc.

 

VÂN KHÁNH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác