Bế mạc Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương

Trong hai ngày 13-14/4, tại Bắc Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay”, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng.

Đây là lần đầu tiên những vấn đề của cuộc khủng hoảng kinh tế và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam được soi chiếu dưới góc độ lý luận nhằm tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước bền vững. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

17 tham luận của các thành viên Hội đồng và các chuyên gia kinh tế đã khẳng định mục tiêu chính của kỳ họp lần này tập trung thảo luận và đưa ra những nhận định về “ một số vấn đề cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay” là đúng và trúng. Cung cấp nhiều nhận định, đánh giá về diễn biến, xu thế, tính chất, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, nhiều đại biểu cho rằng đây là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà đã lan sang cả các lĩnh vực khác, nhất là trên lĩnh vực xã hội. Theo các đại biểu, việc nhìn lại những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực trước đây cũng như hiện nay là bài học kinh nghiệm quan trọng cho nước ta, nhất là bài học về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhiều tham luận đã phân tích về giải pháp của các nước trên thế giới, nhất là của Mỹ, Trung Quốc, các tổ chức quốc tế, nhóm các nước có nền kinh tế phát triển... trong đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu; nêu nhiều đề xuất mà Việt Nam cần nghiên cứu. Các đại biểu chỉ rõ, nước ta đang thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới nên không tránh khỏi những tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng hiện đã lan rộng khắp toàn cầu. Để giữ vững sự ổn định vĩ mô, ngăn chặn có hiệu quả suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, Nhà nước cần tiếp tục có những giải pháp cứu trợ nền kinh tế và giải pháp kích thích sản xuất phát triển, điều chỉnh cơ cấu đầu tư; cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính. Các tham luận đã nêu giải pháp tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; phát huy mạnh mẽ nội lực đồng thời coi trọng ngoại lực; nhấn mạnh những nỗ lực và vai trò điều hành quyết liệt của Chính phủ; đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn để tìm ra mô hình phát triển cho Việt Nam.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, thay mặt Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Tô Huy Rứa đã hoan nghênh và đồng tình với nhận định của các thành viên Hội đồng và các chuyên gia kinh tế về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu với nước ta; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Việc lựa chọn chủ đề này là đáp ứng đòi hỏi công tác lý luận phải giải đáp kịp thời những vấn đề cuộc sống đặt ra; đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tập hợp các ý kiến phát biểu tại cuộc Hội thảo này kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí cho biết: Trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ có kế hoạch nghiên cứu chủ đề “Các học thuyết kinh tế đương đại để tìm ra học thuyết phát triển kinh tế của Việt Nam”./.

(TTXVN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác