Nỗi niềm thơ trẻ *

(Tổ Quốc)- Trong hầu hết các trại sáng tác văn học nghệ thuật dành cho những tác giả đang là học sinh tôi để ý thơ của các em chưa...