77 tham luận về “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”

(Toquoc)- Hội thảo “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” đã thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà sử học.

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh nhật Bác và 100 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), Trường Đại học KHXH&NV, Khu di tích Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” sáng 10/5.

77 tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ ba vấn đề lớn về Con đường giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình đi tìm đường cứu nước, các yếu tố liên quan, tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, sự truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê Nin và vai trò của Người trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Phân tích những nội dung cốt lõi của con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, hội thảo sẽ làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

Sau hội thảo, những ý kiến khoa học sẽ được tập hợp và in kỷ yếu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tham khảo tại các trường Đại học và các Viện nghiên cứu.

Hồng Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác