Chi Phan: Một nhà giáo - nhà văn xuất sắc

Chi Phan: Một nhà giáo - nhà văn xuất sắc

(Tổ Quốc) - Nói đến tên ông, nhiều người nhớ ngay đến những bản tin chiến sự (cùng PV Cao Nham) của chương trình Quân đội nhân dân ngày chiến tranh, những chương trình truyền hình quân đội từ buổi đầu phát sóng, và là người thầy giáo văn học hằng tiếp lửa cho bao tâm hồn thơ trẻ của những lớp học sinh trường Văn hóa quân đội (Thiếu sinh quân) Nguyễn Văn Trỗi năm xưa...

Một thời hoa đỏ đã thôi thắp lửa

(Tổ Quốc) - Nói đến nhà thơ Thanh Tùng là những hình ảnh phượng cháy rực đỏ lại hiện về. Không biết có phải định mệnh mà sau 10 năm bài viết về nhà thơ Thanh...