Bản sắc văn hóa miền núi qua thơ Pờ Sảo Mìn

Bản sắc văn hóa miền núi qua thơ Pờ Sảo Mìn

(Tổ Quốc) - Pờ Sảo Mìn là một gương mặt thơ miền núi khá độc đáo, đặc sắc, mới lạ. Chính cái riêng khó lẫn đó góp phần đáng kể vào việc làm phong phú nền thơ dân tộc thiểu số nói riêng và thơ ca Việt Nam hiện đại nói chung.

Mường Mán, nhà văn 5 trong 1

(Tổ Quốc)- Phải nói nhà văn Mường Mán rất đa tài. Ông viết như trời định vậy, và ngoài tài làm thơ, viết văn, biên kịch thì hội họa, kinh doanh cũng...

Người họa sĩ có “hai trái tim”

(Tổ Quốc)- Dường như trong anh có hai con người, một nghệ sĩ và một chiến sĩ là một để sẵn sàng sống, chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc. Cùng...